Equip DocentEQUIP DIRECTIU
 • Director: Lluc Pons
 • Secretària: Lys Aldea

TUTORIES

 • Educació Infantil: Maite Sintes
 • 1r cicle: Gemma Martínez
 • 2n cicle: Dani Coca
 • 3r cicle: Fèlix Santiago

MESTRES ESPECIALISTES

 • Educació Física: Lluc Pons
 • Música: Lys Aldea
 • Anglès (3r cicle i 2n cicle ): Irene Fortuny 
 • Anglès ( Infantil i primer cicle )Adiz Lázaro
 • Auxiliar de conversa: Ally Byers 
 • Religió: 

EQUIP DE SUPORT

 • Mestre de pedagogia terapèutica: Dani Coca
 • Mestra d'audició i llenguatge: Mariona Vidal
 • Orientadora: Carme Cloquells